Foto: N/A

Admin Login

Lösenord

Nyheter

Ny hemsida och en fantastisk vår

Örebro Klätterklubb
2017-04-18

Hej!

Med denna nyhet vill vi presentera Örebro Klätterklubbs nya hemsida som nu nästan är helt klar! Vi väntar på inloggningsuppgifter till webhotellet vilket gör att vi, i dagsläget, har gamla uppgifter om medlemspriserna. De priser som gäller för 2017 är 280 kr för vuxen, och 180 kr för ungdom(du är ungdom tills året du fyller 19). Höjningen kommer ifrån att Svenska Klätterförbundet höjt sin avgift. Vi beklagar den felaktiga informationen och hoppas ni kan ha överseende med att hemside-bygge kanske inte är en klättrares specialitet ;) 

Sådär, formalian är avklarad och vi har idag 4 grader med växlande molnighet och det är torrt ute, med andra ord, ut och gör era projekt och sluta läs nu! Än så länge har vi haft en fantastisk vår, Stefan Andersson (klubbens kassör och ägare av Örebro Klättergym) har inlett året starkt genom att ticka av 5 8A-8A+, bland annat har han repeterat Henrik Javettes "Pianisten" i Skärmarboda och "KGB" i Trollbo men han har även satt upp "Sätt dig Sammy Dahlman" i Lillån. En annan rolig nyhet är att Henrik Javette repeterat Stefan Anderssons "Kontoristen" i Skärmarboda, riktigt bra jobbat båda två! Det händer saker i lilla Örebro! Vill även passa på att nämna Felix Lindgrens repetition av Sverige-klassikern Maestro SDS i Rosendal, samt att han åkte till fontan för första gången vilket resulterade i 9 problem i 7-registret. Örebro är starkare än någonsin! Klättring är dock mycket mer än att bara prestera, något klätterörebro regelbundet bevisar genom det öppna och varma klimat vi tillsammans skapat - ingen nämnd, ingen glömd! 
 

På barn- och ungdomssidan har det också hänt lite. Vi har nu 2 barngrupper som tränar tisdagar(Tegelbruket) eller onsdagar(Örebro klättergym). Även en ungdomsgrupp, främst ledd av Niklas Andersson, har tagit form. På fredag 21/4 åker ungdomsgruppen till Bohuslän för att se hur de kan hantera klassisk svensk granit - det kan komma en rapport från det, om ork finns. 

Bifogar en länk till Örebro Klättergyms vimeo-sida om det mot förmodan skulle börja regna och ni vill hämta lite inspiration, eller bara titta på några av de nämnda problemen i denna nyhet! https://vimeo.com/orebroklattergym

Ta hand om er och ha roligt i bergen, vi hörs!

Klicka för att läsa mer...

Under konstruktion

Administratör
2017-03-16

Sidan är fortfarande under konstruktion men kommer bli klar inom kort!

Klicka för att läsa mer...

Diskussion kring ÖKKs bultpolicy

Fredrik Eliasson
2015-05-08
Underlag för diskussion om bultpolicy inom Örebro klätterklubb På torsdag den 12 maj kl 18.00 bjuder styrelsen in de medlemmar som vill, att diskutera klubbens bultpolicy - hur denna kan utvecklas eller förtydligas. Välkomna! Vi återkommer inom kort om lokal, men sannolikt håller vi till på Tegelbruket. Tyrolerdeklarationen Tyrolerdeklarationen är ett internationellt antaget dokument, som bland annat anger etiska riktlinjer för hur vi klättrare bör bete oss i bergen och på klipporna. Tyrolerdeklarationen får sägas vara en viktig utgångspunkt för Sveriges nationella bultpolicy. Under nedanstående länk kan man läsa deklarationen i sin helhet: http://bergsport.se/wp-content/uploads/2014/02/tyroldeclaration.pdf Nedanstående artiklar kan sägas vara centrala när det gäller riktlinjer för bultning: Artikel 1 – Personligt ansvar GRUNDTES Bergsbestigare och klättrare utövar sin aktivitet i situationer där olyckor kan inträffa och där extern hjälp kanske inte är tillgänglig. Medvetna om detta utövar de sin aktivitet på egen risk och är ansvariga för sin egen säkerhet. Den enskildes åtgärder får inte innebära fara för dem runt omkring och inte heller hota miljön. 1.Vi väljer våra mål i enlighet med våra egna faktiska kunskaper eller gruppens kunskaper och i enlighet med förhållandena i bergen. Att avstå från klättring ska vara ett giltigt alternativ. 2. Vi ser till att vi är rätt förberedda för vårt mål, att vi har planerat klättringen eller turen noggrant och att vi har genomfört de nödvändiga förberedelserna. 3.Vi ser till att vi är rätt utrustade för varje tur och att vi vet hur utrustningen används. Artikel 7 – Access och bevarande GRUNDTES Vianser att friheten med tillgång till bergen och klipporna på ett ansvarsfullt sätt är en grundläggande rättighet. Vi ska alltid utöva våra aktiviteter på ett miljömedvetet sätt och vara proaktiva i att bevara naturen. Vi respekterar accessbegränsningar och regleringar som överenskommits mellan naturbevarande organisationer och myndigheter. 6. De fulla implikationerna av att popularisera områden genom att bulta om turerna ska noggrant övervägas. Ett ökat antal kan innebära accessproblem. 7. Vi minimerar skador på klippan genom att använde den minst skadliga säkringstekniken. Artikel 8 – Stil GRUNDTES Kvaliteten på upplevelsen och hur vi löser ett problem är mycket viktigare än om vi löser det. Vi strävar efter att inte lämna några spår. 1. Vi strävar efter att bevara den ursprungliga karaktären på alla kätterturer, framför allt de med historisk betydelse. Detta innebär att klättrare inte ska öka på antalet fasta säkringar på befintliga leder. Undantaget är där det finns en lokal samstämmighet – inklusive godkännande från förstabestigarna – om att ändra antalet fasta säkringar genom att placera nya säkringar eller ta bort befintliga säkringar. 3. Klippa och berg är en begränsad resurs för äventyr som måste delas av klättrare med många intressen och över många kommande generationer. Vi inser att framtida generationer kommer att hitta sina egna NYA äventyr inom denna begränsade resurs. Vi försöker utveckla klippor eller berg på ett sätt som inte stjäl framtidens möjligheter. 4. Inom ett område där borrbultar är accepterade är de önskvärt att bevara turer, klippsektioner eller hela klippor fria från borrbultar för att behålla en tillflykt för äventyr och visa respekt för olika klätterintressen. 5. Naturligt säkrade leder kan vara precis lika roliga och säkra för fritidsklättrare som borrbultade turer. De flesta klättrare kan lära sig placera säkra naturliga säkringar och ska informeras om det faktum att detta ger ytterligare en äventyrsdimension och är en rik och naturlig upplevelse med jämförbar säkerhet när teknikerna behärskas. 6. I händelse av motstridiga intressegrupper ska klättrare lösa sina skiljaktigheter via dialog och förhandlig för att undvika att accessen hotas. Artikel 9 – Förstabestigningar GRUNDTES Förstabestigningen av en led eller ett berg är en kreativ handling. Den ska göras i en stil som är minst lika god som områdets traditioner och visa ansvar gentemot det lokala klättersamfundet och behoven för framtida klättrare. 1. Förstabestigningar ska göras på ett miljövänligt sätt och överensstämma med lokala föreskrifter, markägarnas önskemål och den lokala befolkningens andliga värderingar. 4. Efter att ha tagit full hänsyn till lokala traditioner är det upp till förstabestigaren att bestämma antalet fasta säkringar på sin tur 7. Äventyrsturer ska lämnas så naturliga som möjligt och borttagbara säkringar ska användas när det är möjligt och borrbultar ska bara användas om det är nödvändigt och alltid i enlighet med lokala traditioner. Svenska klätterförbundets nationella bultpolicy Antagen 2009 Svenska klätterförbundet har antagit en nationell bultpolicy. Syftet med denna är att hjälpa klubbar och enskilda klättrare om vad man bör tänka på när man etablerar nyturer. Här kan du läsa mer som den nationella bultpolicyn: http://bergsport.se/klatterforbundet/vad-vi-star-for/bultpolicy/ Bultpolicy för Örebro Klätterklubb Antagen 2011. §1. Bultar får endast placeras i de fall där godtagbara, naturliga säkringar saknas. Med godtagbara menas säkringar som med stor sannolikhet håller för förstemansfall och därmed skyddar mot markfall eller fall i utstickande formationer ex. hyllor. §2. Leden ska vara minst 6m lång. §3. I de fall ledmakaren inte placerat bultar skall detta respekteras och inga bultar tilläggas leden utan ledmakarens och bultkommittèns tillstånd. §4. Innan bultar placeras skall både markägarens samt ÖKK:s bultkommittès tillstånd ha getts. Detta gäller både klätterleder och firningsankaren.

§5. När tillstånd erfordrats används endast 12mm limbultar, som är den sorts bult som är tillåten för nyprospektering i ÖKK:s nyttjanderätts område.

§6. När bult placerats lämnas en skriftlig dokumentation till bultkommittèn med datum då bulten placerats samt var den sitter. Nyturen måste även rapporteras in på klubbens hemsida.

§7. På följande berg gäller bultförbud: Rosendal, Rusakulan, Falkaberget (Storstenshöjden) samt Sveafallen.

§8. I Sveafallen gäller nytursförbud, på grund av att det är naturresservat.

§9. I de fall bultar som inte uppfyller kraven i ÖKK:s bultpolicy hittas. Tar sig bultkommittèn rätten att avlägsna bultarna från klippan.
Klicka för att läsa mer...

Vår-Skicket

Erik Jakobsson
2015-04-20
Örebro Klättergym och Örebro Klätterklubb bjuder in till introduktionsdag i Rosendal utanför Örebro. Information: https://www.facebook.com/events/741850872599223/
Klicka för att läsa mer...

Undomsgrupp

Gunnar Havefjäll
2014-12-19
Inbjudan till ungdomsgrupp i klättring! Är du mellan 13-17 år och är intresserad av att börja klättra? Ta då chansen och häng på efter nyår, då Örebro klätterklubb startar upp en ungdomsgrupp! Vad kommer vi göra? Vi kommer givetvis klättra! Därför kommer ungdomsgruppen medlemmar lära sig: ? Att klättra säkerhetsmedvetet, då klättring är en risksport. ? Att klättring finns i olika former och discipliner. ? Klättringsteknik. ? Hur utrustningen fungerar. ? Förhålla sig till balans, motorik, kondition, smidighet, rädsla och styrka. Vem leder ungdomsgruppen? Örebro klätterklubb arrangerar kursen som leds av våra utbildade, erfarna klättrare och instruktörer. När och var? Varje måndag med start den 12 januari och 10 gånger därefter kommer vi att köra mellan 17.30-19.30 i Tegelbruket. Lån av utrustning som skor och sele ingår i priset. Vad kommer det kosta? Pris 600kr, anmälan är bekräftad först efter inbetalning. I kostnaden ingår medlemskap i Örebro klätterklubb, svenska klättringsförbundets tidning "Bergsport" och en klätterförsäkring. Anmäl er till ungdomsgrupp@orebroklatterklubb.com med namn, ålder och kontaktuppgifter!
Klicka för att läsa mer...

Ledklätterkurs

Gunnar Havefjäll
2014-12-03
Intresseanmälan ledklättringskurs (rött kort) Med start i slutet av januari kommer det att erbjudas kurser i ledklättring (rött kort). Deltagaren får lära sig allt som behövs för att efter godkänt genomförande av uppklättring kunna klättra led på egen hand inomhus. Kursen kommer vara uppdelad på två tillfällen om två timmar vardera där en uppklättring ingår som avslutning. Det krävs att ni har det gröna kortet eller motsvarande kunskaper för att deltaga. Vår ledkurs följer SKF:s normer för "Ledkurs inomhus". Om du redan har kunskaperna för att ledklättra finns det möjlighet att enbart göra uppklättringen, detta är kostnadsfritt för föreningens medlemmar. Är du intresserad och vill veta mer så kontakta mig via facebook eller maila till klatterkurs@orebroklatterklubb.com med rubrik ledkurs.
Klicka för att läsa mer...

Kurser i repklättring

Gunnar Havefjäll
2014-10-26
Nu har klubbens repklättrare flyttat in sin verksamhet för hösten. I och med det så återupptar vi kurserna i repklättring inomhus. Är du intresserad av att gå en kurs, så kan du läsa mer på klubbens hemsida under kategorin inomhusklättring.
http://www.orebroklatterklubb.com. Sen skickar du en intresseanmälan till klatterkurs@orebroklatterklubb.com varpå vi gör vårt bästa för att hitta ett datum som passar både dig och klubbens instruktörer. Om du redan har kunskaperna för att repklättra men saknar ett grönt kort kan du göra en uppklättring. Skicka en förfrågan till klatterkurs@orebroklatterklubb.com så kan vi ordna även detta. Uppklättringar är gratis för föreningens medlemmar. Vi ses vid repväggen i Tegelbruket.
Klicka för att läsa mer...

Sugen på inomhusklättring?

Tegelbruket

Hejsan!
Är du möjligtvist sugen på att börja klättra inomhus? Då behöver du inte leta längre!
Vi här på ÖrebroKlätterklubb har den absolut bästa inomhusklättringen du kan tänka dig

Lertagsgatan 2, 703 47 Örebro

info@tegelbruket.org

019-55 55 430

Är du sugen på att läsa mer så tryck här.

Öppettider Tegelbruket

Måndag: 08.00 - 21.00
Tisdag: 08.00 - 21:00
Onsdag: 08.00 - 21:00
Torsdag: 08:00 - 21.00
Fredag: 08:00 - 23:00
Lördag: 10.00 - 23.00
Söndag: - Öppet för organiserad verksamhet

Öppetider Örebro klättergym

Måndag: 15.00 - 22.00
Tisdag: 15.00 - 22.00
Onsdag: 15.00 - 22.00
Tordsag: 15.00 - 22.00
Fredag: 13.00 - 18.00
Lördag: 12.00 - 18.00
Söndag: 12.00 - 22.00